HOT NEWS

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Phòng kĩ thuật
 • Phòng kinh doanh
  • Phone: +84 8 3961 2833 
   Hotline: 0123 456 789

  Contact

  TRONG MINH MEDICAL EQUIPMENT CORPORATION

   

  Add : 87 Do NGoc Thanh, Ward 15, Dist 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.

  Office: 1st Floor, Van Do Building, 348 Ben Van Don Street, HCMC

  Tel:+84.8.39.552.758 | Fax: +84.8.39.552.758


  Email: info@trongminh-medic.com | Website: www.trongminh-medic.com

 • ZC8YT4
 • RESETSEND